Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A SZENT ATANÁZ KÖNYV ÉS KEGYTÁRGYBOLTNÁL

1. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit vesszük figyelembe. Az előírásoknak megfelelően a Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak.

2. Az adatkezelés célja:

(i) az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

(ii) hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése e-mailen keresztül;

(iii) marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

3. A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt adatbázisába és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák.

4. A jelen Adatvédelmi Szabályzat elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)szerint garantált jogok megsértése esetén.

5. Az Ügyfél/Vásárló Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt részére címzett, a 1056 Budapest, Molnár utca 3. címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egyénre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.

6. Az Ügyfél/Vásárló a Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt részére címzett, a 1056 Budapest, Molnár utca 3. címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:

– azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti, amelyek feldolgozása nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)előírásainak;

– anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)előírásainak; 

– azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;

7. A Szent Atanáz Könyv és Kegytárgybolt továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint, amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, biztosítók.

8. Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

9. A Weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, a www.gorogkegytargy.hu oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló az „értem” gomb megnyomásával, elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

Budapest, 2023.11.10.

Shopping Cart
Scroll to Top