Vincze Krisztián: Antropológiai és vallásfilozófiai megfontolások

BERNHARD WELTE (1906–1983) keresztény bölcseletének legfőbb érdeme, hogy a ma gondolkodó embere számára képes a keresztény hit értelmes elfogadhatósága mellett érvelni. A keresztény hit továbbadásának alapvető feltétele érthető formájának feltárása, hiszen a gondolkodni szerető embernek fontos igénye, hogy a számára életmód-alternatívaként kínálkozó kereszténység világos, racionalitásában követhető formájában álljon előtte.
A német katolikus pap és vallásfilozófus azért foglalkozott sokat korszellemével, hogy kortársainak sajátos gondolkodásmódját a kereszténység hatékonyabb közölhetőségének érdekében ismerje meg. Vallásfilozófiájában ateista gondolkodók váltak teljes gondolatrendszerükkel intenzív érdeklődés tárgyává abból a célból is, hogy elmélyült módon legyenek bevonhatóak a kereszténység önreflexiójába. Welte szerint az emberi tudat felületi rétegein Isten olykor idegennek tűnhet, az emberi tudat mélyrétegeiből azonban kiszakíthatatlan és elűzhetetlen az istenkérdés. Mindez pedig nemcsak az elméleti síkon mozgó ember esetében igaz, hanem éppen a mindennapi, a mindennap cselekvésre kényszeredő ember életében is nyilvánvaló.

DR. VINCZE KRISZTIÁN (1978), görögkatolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az I. számú Keresztény Bölcseleti Tanszék tanszékvezetője, a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság elnöke, a Bernhard-Welte-Gesellschaft tagja.

2.400 Ft

Elfogyott

Cikkszám: GKT0410 Kategória:
Tömeg 320 g
Kiadó

Szent István Társulat

Shopping Cart
Scroll to Top