Krisztus közöttünk – A keresztény kelet liturgikus közössége átéli az üdvtörténetet

, ,

Régi vágya teljesül most a bizánci szertartású katolikus híveknek Magyarországon, amikor kezükbe vehetik ezt a könyvet. Hosszú évek óta egyre sürgetőbben jelentkezett az az igény, hogy keleti szertartású egyházunk teológiai, liturgikus és ikonográfiai hagyományait szerves egységben feldolgozva, nyomtatásban adjuk közre. Be kell vallanunk, hogy a komoly feladat meghaladta erőinket. Örömmel ismertünk rá elgondolásaink megvalósulására a „Dieu est vivant” c. könyvben, és úgy döntöttünk, hogy ezt a közös, keleti keresztény hagyományainkat hűséges megőrző összefoglalást ültetjük át magyar nyelvre.
A Franciaországban élő ortodox keresztény testvéreink egy csoportja közös munkájának írott eredményét tarthatja kezében az olvasó. Papok, laikusok, pedagógusok, szülők, idősek és fiatalok együttesen igyekeztek – mint maguk vallják – „tanúságot tenni a keresztény Kelettől örökségbe kapott hitükről és annak – életük minden megnyilatkozását átölelő – egyetemességéről”. Ez a bizonyságtétel olyan hitelesen és megkapóan közvetíti Isten számunkra is élő Szavát, hogy a világszerte visszhangra talált. A magyar fordítással egyidőben jelenik meg az angol, a görög, a szerb és az arab nyelvű kiadás is. Híven tükröződik e műben az is, amit a II. Vatikáni Zsinat az „Ökomenikus”-ról szóló határozatában, mindnyájunk számára így fogalmaz meg: „A keleti keresztények ősi, hittani hagyományairól el kell ismernünk, hogy azok páratlan módon a Szentírásban gyökereznek, a liturgiában élnek tovább és az egyház énekekben fogalmazódnak meg; eleven, apostoli hagyományból, nemkülönben a keleti Egyházatyák és más lelki írók műveiből táplálkoznak; céljuk a helyes életalakítás és a keresztény igazságok átfogó szemlélete”.

részlet az előszóból

1.680 Ft

Elfogyott

Cikkszám: GKT0442 Kategóriák: , ,
Tömeg 645 g
Kiadó

Hajdúdorogi Püspöki hivatal

Shopping Cart
Scroll to Top